Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Ní neart go cur le chéile"

"There is no strength without unity"

::
Baile

 Fáilte go dtí Gaelscoil de hÍde, Roscomáin

 

 

 

 

 

 

Is gnáth-bhunscoil í Gaelscoil de hÍde, Roscomáin, a bhunaíodh sa bhliain 2000 agus a fheidhmíonn faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais. Is í an Ghaeilge an teanga teagaisc sa scoil agus an teanga cumarsáide idir na múinteoirí, na páistí agus an Bord Bainistíochta.

 

Gaelscoil de hÍde, Roscomáin, was founded in 2000 and it operates under the rules and regulations of the Department of Education and Science. Irish is the medium of teaching in the school and it is also the means of communication between the teachers, children and Board of Management.

 

Tá an scoil ag fás agus ag forbairt. I láthair na huaire, tá 173 páistí sa scoil le 10 múinteoirí buan, agus 2 rúnaí. Feicfidh tú sa suíomh seo obair na bpáistí trí téacs, pictiúr, fuaim agus físeán.

 

               ♦ Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí