Cursaí Ceoil

I nGaelscoil de hÍde tá an suim againn sa cheol.  Is breá leis na Naíonáin Shóisearacha na cnaguirlísí agus tá cnagbhanna álainn acu.  Tosnaíonn na páistí i Naíonáin Shinsearacha ag seinnt na feadóige.  Is breá leo nuair atá cúpla foinn ar eolas acu. 

Bíonn ceolchoirm againn gach Nollaig.Múineann gach múinteoir ceol uirlise dá rang féin.  Chomh maith le sin tagann Bernard Ó Flathartha chuig an scoil gach Aoine.  Is múinteoir ceoil den scoth é Bernard agus múineann sé meascán d’uirlisí do na páistí idir boscaí ceoil, flúit, fidil agus na cnaguirlisí. 

Tá banna ceoil bríomhar beomhar againn a sheinneann ceol tradisiúnta.  Bíonn ceolchoirm againn gach Nollaig agus seinneann banna ceoil na scoile ansin.  Chomh maith le sin glacann said páirt i bhFéile Ceoil na Scoileanna agus Mórshiúil na Cásca.  Is cinnte go bhfuil meas mór againn  ar cheol uirlíse sa scoil.

We are very interested in music in Gaelscoil de hÍde, in fact music plays an integral part in our curriculum. Children love music and junior infants start by playing the percussion instruments. In senior infants the children start learnig the tinwhistle.  Each teacher teaches the tinwhistle to their own classes.  Bernard Ó Flathartha comes to the school every Friday.  He is an excellent music teacher and he teaches a variety of instruments to the children including accordion, flute, fiddle and various percussion instruments. 

Páistí na scoile ag seinnt ag Mórshiúil na Cásca.We have a concert every Christmas the school band plays there.  The children also take part in the Féile Ceoil na Scoileanna and in the Easter Parade.  We also like to share our talents with the elderly and at Christmas we play and sing in the Sacred Heart Hospital in Roscommon.

We have a large repertoire of songs in Irish and English.  The children enjoy singing with their classmates and enjoyment and participation are very important to us.