Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

::
Naíonáin Bheaga

Tá Oíche Shamhna ag teacht

Posted 19/10/2016

Tá Oíche Shamhna beagnach linn agus táimid ag ullmhú - tá ár seomra ranga maisithe le neart taibhse agus ialtóg, rinneamar ár bpuimcíní féin chomh maith.

Hallowe'en is almost here and we are getting ready - our classroom is decorated with lots of ghosts and bats, we also made our own pumpkins.

Am Spraoi!

Posted 12/10/2016

Siúlóid Dúlra - Nature Walk

Posted 6/10/2016

Bhí maidin iontach againn inniu - chuamar ar siúlóid dúlra. San Fhómhar, cailleann cuid de na crainn a nduilleoga. Bhailíomar go leor duilleoga de dhathanna difriúla. Bhailíomar cúpla sméara dúbha freisin ach níor thógamar an iomarca mar beidh siad ag teastáil ó na héin nuair a thagann an Gheimhreadh.

We had a great morning - we went on a nature walk. In Autumn, some trees lose their leaves. We collected lots of different coloured leaves. We collected some blackberries too but we didn't take too many because the birds will need them when winter comes.

Gafa le Mata

Posted 22/9/2016

Tá an Fómhar linn

Posted 14/9/2016

Bóbó an Fear Grinn

Posted 12/9/2016

Rinneamar ealaíon inniu. Phéintéalamar balúin do Bhóbó an fear grinn agus a mhadra Rex.

We did art today. We painted balloons for Bobo the clown and his dog Rex.

Fáilte go Gaelscoil de hÍde Naíonaín Bheaga!

Posted 1/9/2016

Cuirimid fáilte is fiche roimh na Naíonáin Bheaga nua atá tar éis tosú ar an saol sa bhunscoil linn i nGaelscoil de hÍde i mbliana. Tá súil againn go mbainfidh siad taitneamh agus tairbhe as a mblianta anseo.

We welcome our new Naíonáin Bheaga who are starting life in primary school with us in Gaelscoil de hÍde this year. We hope they thoroughly enjoy their years here.