Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

::
Naíonáin Mhóra

Seachtain Mata

Posted 21/10/2016

Bhí ár súile mata oscailte go leathan i rith na seachtaine seo. Bhí an-am againn leis na cluichí mata agus comórtais go léir a bhí ar siúl.

Our Maths Eyes were wide open this week. We had a great time with all of the maths games and competitions which ran during the week.

Siúlóid Dúlra - Nature Walk

Posted 7/10/2016

Chuireamar ár mbuataisí orainn ar maidin agus chuamar ar shiúlóid dúlra le Múinteoir Córa agus Múinteoir Stephanie. Chonaiceamar go leor rudaí - duilleoga de gach saghas le dathanna difriúla, caora, plandaí agus sceacha. Bhí sé an-shuimiúil. Bhí seic liosta againn agus bhaineamar taitneamh as tic a chur in aice leis na rudaí éagsúla go léir a chonaiceamar.

This morning we put on our wellies and went on a nature walk with Muínteoir Córa and Múinteoir Stephanie. We saw lots of things - all sorts of leaves with different colours, berries, plants and bushes. It was really interesting. We had a checklist and we enjoyed ticking off all of the different things we saw.

Tá an Fómhar linn - Autumn is here!

Posted 20/9/2016

Dubhghlas Donn

Posted 13/9/2016

Seo é Dubhghlas Donn. Tugann sé cuairt ar ár dtithe ag an deireadh seachtaine. Is aoibhinn leis rudaí suimiúla a dhéanamh. Ar an Luan, tagann sé ar ais ar scoil agus insíonn sé don rang faoi na rudaí go léir a rinne sé. Cén teach a thabharfaidh sé cuairt air an deireadh seachtaine seo?

This is Dubhghlas Donn. He visits our houses at the weekend. He loves to do interesting things. On Monday, he comes back to school and tells the class all about what he got up to. Whose house will he visit this weekend?

Tá gach duine difriúil

Posted 5/9/2016