Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

::
Rang 2

Is Scríbhneoirí Muid - We are Writers

Posted 16/1/2017

Ceolchoirm na Nollag

Posted 16/12/2016

Chuireamar an Fathach Santach ar stáitse le haghaidh Ceolchoirm na Nollag. Bhaineamar an-taitneamh as!

We performed The Greedy Giant for the Christmas Concert. We really enjoyed it!

Ealaíontóir ar Chuairt - Visiting Artist

Posted 10/11/2016

Beidh an t-ealaíontóir Tom, ag tabhairt cuairt orainn ar feadh cúpla seachtaine. Thosaíomar ar chrainn a chruthú. Táimid ag súil go n-úsáidfimid iad ag Ceolchoirm na Nollag.

Tom the artist will be visiting us for a couple of weeks. We have started creating trees that we hope to use for the Christmas Concert.

ABC Skills le Michael Carroll

Posted 26/10/2016

Déanaimid ABC Skills le Michael Carroll gach Céadaoin. Bímid ag cleachtadh ár scileanna cothromaíochta agus comhordaithe le cluichí liathróide, cluichí iomanaíochta, liathróid láimhe agus neart eile.

We do ABC Skills with Michael Carroll every Wednesday. We practice our balance and coordination skills with ball games, hurling games, handball and lots more.

Seachtain Mata

Posted 21/10/2016

I rith na seachtaine seo bhí seachtain mata ar siúl. Bhaineamar an taitneamh as na cluichí go léir a bhí ar siúl.

This week was Maths Week. We really enjoyed all the games we got to play.

The Rainbow Fish

Posted 20/9/2016

Rinneamar ealaíon bunaithe ar an scéal "The Rainbow Fish" le Marcus Pfister. Aimsíonn  an "Rainbow Fish" cairdeas agus sonas nuair a fhoghlaimíonn sé conas roinnt. Thaitin an scéal seo go mór linn!

We did some art based on the story "The Rainbow Fish" by Marcus Pfister. The "Rainbow Fish" finds friendship and happiness when he learns to share. We really enjoyed this story!

Réaltaí Nua

Posted 14/9/2016