Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

::
Rang 5/6

Comórtas Díospóireachta Béarla - Primary English Debating

Posted 27/1/2017

Ghlac ár bhfoireann díospóireachta - Liam, Niamh, Fionáin, Jack, Moya agus Chloe - páirt sa dara bhabhta den chomórtas díospóireachta i gcoinne Abbeycarton N.S. 

Our English debating team of Liam, Niamh, Fionáin, Jack, Moya and Chloe took part in the second round of the English debating competition recently against a team from Abbeycarton N.S. The motion was “We should only eat food produced in Ireland” and we opposed the motion. Thanks to Múinteoir Cáit for all her work preparing the team.

Bake Off!

Posted 19/1/2017

Rinne Rang 6 "Bake Off" inniu. Chaith siad tráthnóna inné ag bácáil sa bhaile. Tá báicéirí iontacha againn sa rang seo!

Rang 6 had a Bake Off today. They spent yesterday evening baking at home. We have some great bakers in the class!

Junior Entrepreneur Programme

Posted 6/12/2016

Beimid ag glacadh páirte sa "Junior Entrepreneur Programme". Beidh orainn ár ngnó féin a chruthú le linn an chláir. Táimid ag súil go mór le tús a chur leis an tionscnamh seo.

We will be taking part in the Junior Entrepreneur Programme. During the programme we will have to create our own business. We are really looking forward to starting this project.

Scór na bPáistí

Posted 20/10/2016

Beimid ag glacadh páirte sa chomórtas léiriú stáitse i Scór na bPáistí ar an Satharn seo. Beidh dráma gearr á dhéanamh againn bunaithe ar an imirce. Táimid ag súil go mór leis.

We will be taking part in the Léiriú Stáitse competition of Scór na bPáistí this Saturday. We will be doing a short drama based on immigration. We are really looking forward to it.

Whiz sa Chistin

Posted 14/10/2016

Tá TG4 ag taifead cláir nua faoi láthair - Whiz sa Chistin an t-ainm atá air. Clár atá bunaithe ar bhia agus cócaireacht is ea é. Chaitheamar Rang 5/6 an lá i nGaillimh ag taifead don chlár. Bhí lá iontach againn. Beimid le feiceáil ar an gclár go luath.

TG4 are recording a new show at the minute - Whiz sa Chistin. It is based on the Australian show about food and cooking. We spent the day in Galway recording for the programme. We had a great time.

Sacar le Dave Dibble

Posted 21/9/2016

Gach Céadaoin, déanaimid sacar le Dave Dibble, traenálaí sacair ó Chumann Peile na hÉireann.

Every Wednesday, we do soccer with Dave Dibble, a football coach from the FAI.

Seomra Nua!

Posted 6/9/2016

Tá seomra nua sa scoil i mbliana agus tá an t-ádh dearg linn gur linne é don bhliain. Cad a dhéanfaimid leis an spás go léir?

There is a new classroom in the school this year and we were lucky to get it for the year. What will we do with all the space?

Táimid i Rang 5 agus Rang 6 anois!

Posted 1/9/2016

Tá scoilbhliain nua eile tosaithe againn agus tá Rang 6 ar fad brónach agus iad ag tosú ar a mbliain deireanach anseo i nGaelscoil de hÍde.