Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Ráiteas Misin

(Mission Statement)

 

‘Sí aidhm Gaelscoil de hÍde ná timpeallacht foghlama a chruthú ina gcothaítear agus a dtugtar meas ar indibhidiúlacht gach uile páiste.

Beidh deiseanna chomhionannais sa scoil in atmasféar taitneamhach, dearfach le dúshlán ann do ghach duine a chumas iomlán a bhaint amach.

Cothóimid féin-luach ag cruthú saoránaigh freagracha a bheidh meas acu ar a dtimpeallacht agus suim acu obair ar a son.

 

The aim of Gaelscoil de hÍde is to create a learning environment where the uniqueness of each child is nurtured and respected.

Our school will provide equal opportunities in a positive and happy atmosphere where all are challenged to reach their full potential.

We will foster a sense of self worth creating responsible citizens enabling them to appreciate and contribute to their community.