Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Scoil ar Oscailt

(School opening hours)

 

Ba cheart do pháistí a bheith ar scoil in am.  Beidh na doirse curtha faoi ghlas ag an rúnaí ag 9:10 r.n.  Críochnaíonn scoil ag 2:40 i.n. Caithfidh aon pháiste nach bhfuil bailithe ag 2:40 i.n. fanacht sa phríomhhalla.  Bíonn naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra bailithe ag an gcúldoras.  Siúlann na ranganna eile go dtí an príomhgheata lena múinteoir. Má tá duine difriúil ag bailiú do pháiste tá sé de dhualgas ort é sin a chur in iúl don mhúinteoir ranga.

Pupils are expected to attend school punctually.  Doors will be locked at 9:10 a.m. by the school secretary.  School ends at 2:40 p.m. Children who aren’t picked up by 2:40 p.m. are to wait in the main  hall.  Junior and senior infants are to be collected at the back door. All the other classes walk to the school gate with their class teacher. It is the parents’ responsibility to inform the class teacher if a different person is collecting their child from usual.

 

8:57  Buailtear an cloigín / School bell is rung

9:00  Scoil ag tosnú / School starts

10:40-10:50 – Sos/Break

12:15-12:45 – Lón/Lunch

1:40  Naíonáin ag dul abhaile / Junior and Senior infants go home

2:40  Scoil críochnaithe / School finishes for all classes