Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Stair na Scoile

(School History)

 

Sa bhliain 1999, tháinig grúpa tuistí le chéile. Bhí siad ag iarraidh Gaelscoil dá bpáistí. Cuireadh coiste le chéile agus i ndiaidh go leor oibre agus cúnamh ó thuistí agus ó phríomoidí i nGaelscoileanna eile bunaíodh Gaelscoil de hÍde. Ainmníodh í in ainm Dubhghlas de hÍde, céad uachtarán na hÉireann. B'as Ros Comáin é agus bhí an-suim aige sa Ghaeilge. Ar an 1ú lá de mhí Meán Fómhair 2000, d'oscail Micheál Ó Muircheartaigh Gaelscoil de hÍde i bPáirc an Mhóta. Thosaigh 17 páistí sa scoil ar an lá sin. Bhí an chuid is mó dóibh i Naíonáin Bheaga. B'í Orla Ní Chuinneagáin an t-aon múinteoir sa scoil le SNA amháin - Pauline Ní Chumhaill. B'í Caoilfionn Ní Chuinn cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta. Chuaigh na huimhreacha i méid de réir na blianta agus sa bhliain 2005, bogadh an scoil go dtí Cnoc na Crúibe ar Bhóthar na Gaillimhe.

 

In 1999, a group of parents from the Roscommon area came together. They wanted their children to attend a Gaelscoil, but they had a problem - there were no Gaelscoileanna in Roscommon at the time. A committee was formed and after a lot of hard work and help from parents and principals from other Gaelscoileanna, Gaelscoil de hÍde was established. The school was named in honour of Douglas Hyde, the first president of Ireland, who hailed from Roscommon. He also had great interest in Irish. On the 1st of September 2000, Micheál Ó Muircheartaigh opened Gaelscoil de hÍde in Mote Park. 17 children started in the school that day (most of them in Naíonáin Bheaga) Orla Ní Chuinneagáin was the only teacher in the school at the time along with SNA Pauline Ní Chumhaill. Caoilfionn Ní Chuinn was the chairperson of the Board of Management. As the years went on, the number of children in Gaelscoil de hÍde grew and grew and in the year 2005, the school was moved to its current location at Cruby Hill on the Galway road.