Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Spórt

 

Tá an-suim againn i spórt i nGaelscoil de hÍde. Bíonn réimse leathan gníomhachtaí ar siúl againn i rith na bliana.

Sport plays a very big part in the life of Gaelscoil de hÍde. The children are involved in a wide range of sports.

 

Iománaíocht/Camógaíocht

Tá foireann iománaíochta chomh maith le foireann camógaíochta againn sa scoil. Bíonn an foireann iománaíochta ag traenáil gach dara Céadaoin agus tá Múinteoir Enda i gceannas ar an bhfoireann seo le cabhair ó tuistí Peter Ó Tiarnáin agus Tom Ó Cillín.

Múinteoir Ríona i gceannas ar an bhfoireann camógaíochta agus cabhraíonn Sharon Kavanagh léi. Téann siad ag traenáil gach Máirt.

Tá an scoil an bhuíoch do Michael Carroll as an gcabhair go léir atá tugtha aige do pháistí na scoile agus iad ag foghlaim scileanna camógaíochta agus iománaíochta. Glacaimid páirt gach bliain ins na comórtaisí Cumann na mBunscoil – camógaíochta agus iománaíochta agus tá go leor craobhanna contae buaite againn.

The school has a very successful camogie and hurling team.The hurling team trains on Wednesday evenings under the management of Múinteoir Enda and parents Peter Tiernan and Tom Killion and the camogie team trains on Tuesday evenings under the management of Múinteoir Ríona and helped by parent Sharon Kavanagh.

The school is also very grateful to Cumann na mBunscol trainer Michael Carroll for all his time in helping the children develop skills in hurling and camogie. The school enters teams in the Cumann na mBunscol competitions in both hurling and camogie every year and have been very successful in winning various titles down through the years.

 

Peil

Tá foirne peile againn do na buachaillí agus do na cailíní sa scoil. Tá Múinteoir Enda i gceannas ar fhoireann na buachaillí agus bíonn siad ag traenáil gach dara Céadaoin. Cabhraíonn tuiste Paul Hoare agus Steve Gregory leis an traenáil. Glacaimid páirt ins na comórtaisí Cumann na mBunscol agus éiríonn go hiontach linn. Míle buíochas do Gerry Morris as a chabhair go léir i rith na bliana.

We have football teams for boys and girls in the school. Múinteoir Enda is in charge of the football team and he is helped by parent Paul Hoare and Steve Gregory. Múinteoir Cáit is in charge of the girls’ football team. We are very successful in the Cumann na mBunscol competitions every year. Many thanks to Gerry Morris for all his help throughout the year in developing the football skills of our pupils.

 

ABC Skills

Tagann Michael Carroll gach Aoine chun scileanna ABC a dhéanamh leis na páistí. Déantar forbairt ar go leor scileanna cosúil le cothromaíocht, aclaíocht agus comhordú. Déantar forbairt orthu trí cleachtaí atá comhdéanta le rith, léim, ciceáil, gabháil agus caitheamh.

Michael Carroll visits the school on Fridays and teaches the ABC sports programme to children in various classes. This programme concentrates on the skills of agility, balance, co-ordination, running, jumping, throwing, catching and kicking. It is an excellent way for younger children to be introduced into the skills needed for Gaelic games. We have a number of teachers in the school trained in this programme.

 

Gailf

Déanann páistí i Rang 4 síos gailf le Phillip Murphy gach Déardaoin. Cosúil leis an ABC Skills, cabhraíonn sé seo go mór le haclaíocht agus le comhordú na bpáistí.

There are after school classes available for children from junior infants to fourth class every Thursday evening. Philip Murphy, golf teacher (www.snaggolf.ie) is the tutor. The children are following the Golf Óg Primary Schools programme.

 

Snámh

Téann gach páiste sa scoil chuig ceachtanna snámha ar feadh téarma amháin le linn na bliana. Is í an aidhm atá againn ná go mbeidh an deis acu a scileanna snámha a fhorbairt le linn a dtréimhse i nGaelscoil de hÍde.

All children in Gaelscoil de hÍde from junior infants upwards attend swimming lessons for one term every year in the Coral Leisure Centre. The aim of the lessons is to ensure that all children will develop swimming skills during their time in Gaelscoil de hÍde.

 

Cispheil

Tá cúirt cispheile in aice na scoile agus foghlaimíonn na páistí scileanna cispheile mar chuid den churaclam corpoideachais. Ag am lóin tá blitz cispheile eagraithe do na páistí ins na hardranganna.

There is a basketball court beside the school and the chidren learn basketball skills as part of their p.e. curriculum. At lunch time there is a basketball league organized for the children in the senior classes.