Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Comóradh 1916 - 1916 Commemoration

Bhí áthas orainn anseo i nGaelscoil de hÍde fáilte a chur roimh bhaill d'Óglaigh na hÉireann ar an 28ú Eanáir. Bhronn siad an bhratach náisiúnta orainn agus ghlac Leon, Rang 6, agus Zoey, Naíonáin Bheaga, leis ar son na scoile. Bronntar an bhratach orainn mar chuid de chomóradh Éirí Amach na Cásca 1916 chomh maith le ceiliúradh an chéid ó bhForógra Poblacht na hÉireann.

The pupils, staff and parents of Gaelscoil de hÍde were delighted to welcome members of the Defence Forces to the Gaelscoil recently. They presented the National Flag to the school and it was accepted on behalf of the school by Leon, Rang 6 and Zoey, Rang Naíonáin Bheaga. This was part of the Government’s commemoration of the 1916 Rising and it also celebrated 100 years since the Proclamation of the Irish Republic.

Bhain gach duine, idir páistí, foireann na scoile agus tuistí, an-taitneamh as an searmanas speisialta. Le linn an searmanais, múineadh do na páistí conas aire a thabairt don Bhratach Náisiúnta agus an chaoi a chaitear léi.

All children, staff and parents enjoyed the special ceremony during which the children were taught about how the National Flag should be cared for and treated.

Léigh Síoda agus Ruarí, Rang 6, alt ó bhForógra na hÉireann agus sheinn agus chan na páistí sna hardranganna Amhrán na bhFiann. Lean seisiún beomhar ceisteanna agus freagraí é seo, freagraíodh ceisteanna na bpáistí faoi Óglaigh na hÉireann, 1916 agus an Bhratach Náisiúnta. Rinne na páistí sna meán agus ard ranganna tionscnaimh bunaithe ar Éirí Amach na Cásca 1916 agus bhí siad ar taispeáint don ócáid.

Síoda and Ruairí, Rang 6, read a section from the Proclamation and the senior pupils played and sang Amhrán na bhFiann. This was followed by a lively question and answers where children’s questions regarding the Defence Forces, 1916, and the National Flag were answered. The pupils in the middle and senior classes had prepared projects on the Easter Rising 1916 and these were on display for the occasion.

 

Ardóidh Gaelscoil de hÍde an Bhratach Náisiúnta le linn searmanais speisialta eile ar an 15ú de Mhárta 2016 - Lá an Fhorógra. Beidh a bhforógra féin scríofa ag na páistí don lá sin ag déanamh machnaimh ar luachanna, smaointí agus ardmhianta páistí sa lá atá inniu ann.

Gaelscoil de hÍde will raise the National Flag during a special ceremony on March 15th 2016 – Proclamation Day. The children will have written their own proclamation reflecting the values, ideas and aspirations of pupils now.