Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Nuacht is Déanaí - Latest News

Le coimeád suas go dáta le saol na Gaelscoile, tabhair "Like" dúinn ar ár leathanach Facebook.

To keep up to date with life in Gaelscoil de hÍde, like our Facebook page :  Gaelscoil de hÍde 

Tuairisc Deireadh Bliana

Posted 26/6/2018

A thuistí,

Tá deireadh na bliana ag druidim linn agus táimid ag fágáil sláin le grúpa eile buachaillí agus cailíní anseo i nGaelscoil de hÍde. Guímid gach rath orthu sa mhéanscoil.

Mar chathaoirleach den Bhord Bhainistíochta ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le baill an bhoird – Seán Ó Mathúna, Tom Ó Fearghail, Fiona Ní Chuinn, Deirdre Ní Cheallaigh, Caitlín de Brún, Orla Ní Chuinneagáin agus Éanna de Róiste. Bhuaileamar le chéile go minic i rith na bliana agus thug na daoine seo idir threoir agus comhairle dúinn. Ba mhaith liom freisin an obair dian atá déanta ag Coiste na dTuistí faoi stiúir Marie Ní Mhistéil, Adrienne de Búrca agus Méadhbh Nic Néill a aithint.

Míle buíochas freisin d’Orla Ní Chuinneagáin don obair dícheallach a dhéanann sí gach bhliain agus buíochas freisin don fhoireann teagaisc agus tacaíochta – (Laoise, Éanna, Amy, Ruth, Córa, Ríona, Cáit,Aileen, Stephanie, Bernie agus Kathleen) Go raibh maith agaibh as ucht cabhrú lenár bpáistí i rith na bliana agus tá siad réidh anois chun bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile ina n-aistear foghlama.

D’oibrigh an Bord Bainistíochta,Coiste na dTuistí, foireann agus tuistí le chéile agus is cúis bhróid é sin dúinn sa Ghaelscoil.  Ní neart go cur le chéile. Táim ag súil go mór leis an gcéad scoilbhliain eile agus a bheith ag obair libh go léir arís.

Is mise, le meas,

Úna Ní Chuinn, Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta.

Read the rest of this entry »

Spraoi 2018 - Campa Samhraidh

Posted 23/5/2018

Beidh Campa Samhraidh Gaeilge le haghaidh páistí idir 5 - 12 ar siúl i nGaelscoil de hÍde ón 2ú go dtí 6ú Iúil. Beidh go leor gníomhaíochtaí ar siúl don tseachtain - ranganna Gaeilge, ceol, damhsa, drámaíocht agus níos mó!

Costas:

Páiste amháin - €30

Beirt Pháiste - €50

Triúir Pháiste - €60

Le haghaidh foirm iarratais nó tuilleadh eolais, téigh i dteangmháil le Múinteoir Amy nó Múinteoir Cáit.

 

There will be an Irish summer camp for children aged between 5 and 12 yrs from 2 - 6 July 2018 in Gaelscoil de híde, Roscommon town. There will be a wide variety of activities during the camp - Irish lessons, music, dance, drama and more!

Cost:

1 Child - €30

2 Children - €50

3 Children - €60

For an application form or further information, please contact Múinteoir Amy or Múinteoir Cáit.

Tuairisc Deireadh Bliana

Posted 21/6/2017

A Thuistí,

Tá deireadh na bliana ag druidim linn agus táimid ag fágáil sláin le grúpa eile buachaillí agus cailíní anseo i nGaelscoil de hÍde. Guímid gach rath orthu sa mhéanscoil.
Mar chathaoirleach den Bhord Bhainistíochta ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le baill an bhoird – Seán Ó Mathúna, Tom Ó Fearghail, Fiona Ní Chuinn, Deirdre Ní Cheallaigh, Caitlín de Brún, Orla Ní Chuinneagáin agus Éanna de Róiste. Bhuaileamar le chéile go minic i rith na bliana agus thug na daoine seo idir threoir agus comhairle dúinn. Ba mhaith liom freisin an obair dian atá déanta ag Coiste na dTuistí faoi stiúir Máire Ní Mhistéil, Adrienne de Búrca agus Méadhbh Nic Néill a aithint.


Míle buíochas freisin d’Orla Ní Chuinneagáin don obair dícheallach a dhéanann sí gach bliain agus buíochas freisin don fhoireann teagaisc agus tacaíochta – (Laoise, Éanna, Amy, Ruth, Córa, Ríona, Cáit,Paula, Máire, Tomás Stephanie agus Kathleen) Go raibh maith agaibh as ucht cabhrú lenár bpáistí i rith na bliana agus tá said réidh anois chun bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile ina t-aistear foghlama.

D’oibrigh an Bord Bainistíochta, Coiste na dTuistí, foireann agus tuistí le chéile agus is cúis bhróid é sin dúinn sa Ghaelscoil. Ní neart go cur le chéile. Táim ag súil go mór leis an gcéad scoilbhliain eile agus a bheith ag obair libh go léir arís.

As we finish another school year here at Gaelscoil de hÍde we say goodbye to another group of young girls and boys and wish them well in their futures in secondary school and beyond.
As chairperson of the Board of Management I would like to thank the members of the Board Sean Mahon, Tom O Farrell, Fiona Ní Chuinn, Deirdre Ní Cheallaigh, Caitlin Browne, Orla Ni Chuinneagáin agus Eanna de Róiste. This group meets several times in the year and they are an invaluable source of advice and direction for our school. I would also like to acknowledge the dedicated work done by Coiste na dTuistí under the leadership of Marie Mitchell, Adrienne Burke and Méadhbh McNeill.

A big thanks also to Orla Ní Chuinneagáin for the diligent and honest work she puts into the school every year and to thank our teaching and support staff; (Laoise, Éanna, Amy, Ruth, Córa, Ríona, Cáit, Paula, Máire, Tomás, Stephanie agus Kathleen). Thank you all for bringing our children along this year and for shaping them so that they are now ready to move onto the next school year with excitement and ability. The Bord Bainistíochta, Coiste na dTuistí, staff and parents have worked well together and are a credit to Gaelscoil de hÍde. I look forward to the next school year and working with you all again.

 

Is mise, le meas,

 

 

Úna Ní Chuinn, Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta

Read the rest of this entry »

10@10

Posted 16/2/2017

Pasfhocal / Password: gaelscoil

Ghlacamar páirt sa dúshlán 10@10 ar an Aoine seo caite. Chaitheamar 10 nóiméad ag 10:10r.n. ag damhsa faoi stiúir Múinteoir Cáit agus cailíní Rang 6. Seo fiseán de chuid de na gníomhaíochtaí a rinneamar mar chuid den dúshlán seo. Chuir Operation Transformation bailiúchán le chéile d'ár bhfíseán agus físeán scoileanna eile agus tá sé le feiceáil ar RTÉ Player tríd an nasc thíos. Táimid le feiceáil ag 4:44.

We took part in Operation Transformation's 10@10 challenge last Friday. We spent 10 minutes at 10:10a.m. dancing with Múinteoir Cáit and the cailíní from Rang 6. This is a video of some of the activities we did for the challenge. Operation Transformation made a compilation of our video and videos from other schools and it can be seen on RTÉ Player through the link below. We can be seen at 4:44.

10@10 Schools Compilation

Maidin Oscailte - Open Morning

Posted 30/1/2017

Beidh an Maidin Oscailte ar an 4ú de Mhárta 2017 ó 11r.n. - 1i.n. Tá fáilte roimh ghach duine.

The school's Open Morning will be on the 4th of March from 11a.m - 1p.m. All are welcome to attend.

Cairióice le Michael Carroll

Posted 21/12/2016

Tháinig Michael Carroll inniu agus in ionad ABC Skills a dhéanamh linn, rinne sé cairióice. Bhí an-spraoi againn!

Michael Carroll came today and instead of doing ABC Skills we did karaoke. We had great fun!

Ceolchoirmeacha na Nollag

Posted 19/12/2016

Bhí trí oíche den scoth againn le haghaidh Ceolcoirmeacha na Nollag an tseachtain seo caite. Ar an Máirt, rinne Rang 3 "Charlie agus an Monarchan Seacláide" agus rinne Rang 5/6 "Scéal na Nollag"Chomh maith leis sin, sheinn an grúpa ceoil meascán de thiúin agus faoi stiúir Múinteoir Éanna, chan na ranganna go léir meascán d'amhrán. Ar an gCéadaoin, chuir Naíonáin Bheaga "Na Trí Mhuicín" ar stáiste, chuir Naíonáin Mhóra "Gilín Sneachta agus na Seacht Leipreacháin" ar stáitse agus rinne Rang 2 "An Fathach Santach" agus chan na ranganna go léir carúil na Nollag ag an deireadh.  Ar an oíche dheireannach ar an Déardaoin, chuir Rang 1 "Ceardlann Daidí na Nollag" ós ár gcomhair agus chuir Rang 4 "Annie" ar an stáitse. Thug an grúpa ceoil agus damhsóirí Gaelacha Mary Dolan taispeántas dúinn freisin.

Bhí na páistí go léir go hiontach agus táimid go léir bródúil as an méid oibre agus iarrachta a chuir siad isteach. Maith sibh! Míle buíochas do ghach duine a chabhraigh linn leis an trí oíche a eagrú go háirithe Coiste na dTuistí agus tuistí Rang 2 agus Rang 4.

 

We had 3 great nights of Christmas Concerts last week. On Tuesday, Rang 3 performed "Charlie and the Chocolate Factory" and Rang 6 did "The Story of Christmas". As well as that, the music group played a variety of tunes and under the direction of múinteoir Éanna, all of the classes sang a variety of well known family film and Christmas songs. On Wednesday, Naíonáin Bheaga put "The Three Little Pigs" on stage, Naíonáin Mhóra performed "Snow White and the Seven Dwarves" , Rang 2 did "The Greedy Giant" and all 3 classes sang Christmas carols at the end. On the last night, Thursday, Rang 1 performed "Santa Claus' Workshop" and Rang 4 did "Annie". The grúpa ceoil and Mary Dolan's Irish dancers also performed on the night.

All of the children were brilliant and we are very proud of the amount of work and effort they put in. Maith sibh! Thanks to everyone who helped to co-ordinate the nights especially Coiste na dTuistí and parents of children in Rang 2 and Rang 4.

Seachtain Mata

Posted 21/10/2016

Bhíomar an-ghnóthach i rith na seachtaine seo le Seachtain Mata. Bhí cluichí mata, tráth na gceist agus comórtais eile ar siúl againn. Bhí ar súile mata go léir oscailte agus muid ag faire amach le haghaidh mata atá timpeall orainn. Thosaíomar ag obair ar Mangahigh freisin. Gheobhaidh tú nascanna úsáideacha thíos.

We were really busy this week with Maths' Week. We did maths games, quizzes and other competitions. We all had our maths eye open looking for maths all around us. We also started work on Mangahigh. Below, you will find some useful links.

Mangahigh

Have You Got Maths Eyes

30 Maths Starters

Scór na bPáistí

Posted 21/10/2016

Beidh páistí ó Rang 1 go Rang 6 ag glacadh páirte i Scór na bPáistí amárach i Lecarrow. Beidh siad páirteach sa chomórtas amhránaíocht aonair, grúpa bailéad, siamsaíocht, aithriseoireacht, tráth na gceist agus ceol uirlíse. Go n-éirí an t-ádh leo go léir!

Children from Rang 1 to Rang 6 will be taking part in Scór na bPáistí tomorrow in Lecarrow. Children will take part in Solo Singing, Ballad Groups, Novelty Act, Recitation, Quiz and Instrumental Music. We wish them all the best of luck!

Whiz sa Chistin

Posted 14/10/2016

Tá TG4 ag taifead cláir nua faoi láthair - Whiz sa Chistin an t-ainm atá air. Clár atá bunaithe ar bhia agus cócaireacht is ea é. Chaith Rang 5/6 an lá i nGaillimh ag taifead don chlár. Bhí lá iontach acu. Beidh siad le feiceáil ar an gclár go luath.

TG4 are recording a new show at the minute - Whiz sa Chistin. It is based on the Australian show about food and cooking. They spent the day in Galway recording for the programme. They had a great time.