Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Nollaig 2017

1. Seirbhís Carúl na Nollag
Beidh Seirbhís Carúl na Nollag ar siúl i Séipéal an Chroí Naofa i Roscomáin ar a 6 a chlog ar an Máirt 12/12/’17. Ba cheart do ghach páiste a bheith sa séipéal ag 5:40i.n. Muna bhfuil tú cinnte faoi éadaí do pháiste, cuir ceist ar an múinteoir ranga. Beidh Coiste na dTuistí ag eagrú “treat” do na páistí níos déanaí.
The school’s Christmas Carol Service will take place in the Sacred Heart Church, Roscommon at 6 o’clock on Tuesday, 12/12/’17. All children should be at the church by 5:40p.m. If you are unsure what your child is to wear on the night, please contact his/her class teacher. Coiste na dTuistí will be organising a treat for the children at a later date.

2. Scoil Dúnta
Ná déanaigí dearmad go mbeidh an scoil dúnta ar an Aoine seo, 8/12/’17 (Lá Saoire Eaglaise) agus ar an gCéadaoin seo chugainn, 13/12/’17 (Lá Inseirbhíse don Churaclam Nua Teanga).
Don’t forget that the Gaelscoil will be closed this Friday, 8/12/’17 (Church Holiday) and next Wednesday, 13/12/’17 (Inservice day for the new Primary Language Curriculum).

3. Laethanta Saoire na Nollag
Beidh laethanta saoire na Nollag ag tosnú ar an 22/12/’17. Beidh leath-lá ar an lá sin. Beidh na páistí ag dul abhaile ag a 12. Beidh na páistí ag filleadh ar scoil ar an Luan 8/1/’18 ag a 9 a chlog.
Christmas holidays will begin on Friday, 22/12/’17 with a half day. The children will be going home at 12 o’clock. Children will return to school on Monday, 8/1/’18 at 9 o’clock.

4. Facebook
Tá leathanach Facebook againn anois. Cuardaigh “Gaelscoil de hÍde Ros Comáin” agus ná déan dearmad “like” a thabairt dúinn. Úsáidfear an leathanach seo chun sibh a choimeád ar an eolas faoi imeachtaí scoile.
The school now has a Facebook page - search “Gaelscoil de hÍde Ros Comáin” and don’t forget to “like” the page to keep up-to-date with school activities.

5. Maidin Oscailte
Beidh an Maidin Oscailte ar siúl ar an Satharn, 27/1/’18. Bheimis buíoch díobh dá roinnfidís an póstáil faoi ar Facebook.
The school’s open morning will take place on Saturday, 27/1/’18. Please share our poster on Facebook.

6. Comhar Creidmheasa
Comhghairdeas do Shíofra Ní hOisín, Rang 4. Fuair sí an chéad áit sa chomórtas ealaíne a d’eagraigh an Comhar Creidmheasa. Tháinig sí sa 7ú n-áit i gCraobhchomórtas Connachta don Rásaíocht Trasna Tíre freisin. Táimid an bhródúil asat, a Shíofra.
Congratulations to Síofra Ní hOisín, Rang 4, who came in 1st place in in the art competition organised by the Credit Union. Síofra also came in 7th place in the Connaught School’s Cross Country Championship. We are very proud of you, Síofra.

7. Táillí Scoile
Buíochas do ghach duine a d’íoc na táillí scoile. Beidh litir ag dul amach go luath do na daoine nár íoc go fóill.
Thanks to those who have paid the school fees. Reminders will be sent out to those have yet to pay in the coming weeks.

8. Snámh
Beidh Rang 1 agus Rang 4 ag tosú le snámh ar an Aoine, 12/1/’18.
Rang 1 and Rang 4 will be commencing swimming classes from Friday, 12/1/’18.

9. Imeachtaí Nollag
Bhí páistí ón nGaescoil ag canadh an oíche a chur Daidí na Nollag na soilse ar siúl.
  Children from the Gaelscoil sang for the turning on of the Christmas lights with Santa Claus.
Beidh grúpa páistí ag canadh ar an Domhnach seo, 10/12/’17 in Óstán na Mainistreach ó 3:00 – 3:30i.n ag        Aonach na Nollag Cancer Care West.
  A group of children from the Gaelscoil will be singing in the Abbey Hotel this Sunday, 10/12/’17 from 3:00 – 3:30pm    at Cancer Care West’s Christmas market.
Beidh Rang 5/6 ag canadh i mBanc na hÉireann ar an Déardaoin seo chugainn, 14/12/’17 ag am lóin.
  Children from Rang 5/6 will be singing in Bank of Ireland next Thursday, 14/12/’17 at lunch time.
Ar an Satharn, 16/12/’17, beidh an scoil páirteach ag Aonach na Nollag atá eagraithe Roscommon Chamber.    Beidh na hardranganna ag díol rudaí a rinne siad ó 1:30i.n. ar aghaidh agus beidh páistí ag canadh. Tabhair      tacaíocht dúinn le bhur dtoil.
  On Saturday, 16/12/’17, the school will take part in Roscommon Chamber’s Christmas market. The senior classes          will be selling things that they have made from 1:30pm onwards and some children will be singing also. Please come    and support us.
I rith na seachtaine ina dhiaidh sin, beidh na hardranganna ag canadh sa bhaile mór do Naomh Uinseann de    Pól agus beidh na meánranganna ag dul go tithe na seandaoine ag canadh.
  In the week following, children from the senior classes will be singing in town for the Society of St. Vincent de Paul    and children in the middle classes will be singing carols in the nursing homes.

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir!