Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Sean-Nuachtlitreacha

Samhain 2016

Posted 25/1/2017

1. Ríomhairí sa Scoil

Táimid ag iarraidh ár áiseanna I.T. a fheabhsú. Fuaireamar deontas le déanaí ó I.B.M. chun cabhrú linn mar rinne Jerh Ó Conchubhair go leor oibre deonach sa scoil anuraidh.

Jerh O’Connor, parent, spent time last year working voluntary with classes on Scratch Programming. The company he works for, I.B.M. ,have rewarded him for this voluntary work by giving the school a contribution of 900 euro to help us to update our I.T. resources. We are very grateful to Jerh for his work with the children and his advice and support. We are hoping to improve the resources in our computer room. We would be grateful if any of you have keyboards or mice that you are not using that you would be willing to donate to the school. We would be able to use them in our computer room, with Jerh’s help and some new equipment. Also, if you had any contacts in any company that update their I.T. facilities on a regular basis maybe you would be able to persuade them to donate/sell their second-hand products to us. Míle buíochas.

Read the rest of this entry »

Deireadh Fómhair 2016

Posted 25/1/2017

1. Rásaíocht trasna tíre

Go n-éirí le páistí Ghaelscoil de hÍde atá ag freastal ar na comórtaisí Chontae den rásaíocht trasna tíre ar an gCéadaoin seo. Tá breis is 30 páistí ón scoil páirteach ann.

Best of luck to the children from Gaelscoil de hÍde who will be competing in the County Cross County finals on this Wednesday. More than 30 children from the senior classes will take part.

Read the rest of this entry »

Meán Fómhair 2016

Posted 25/1/2017

1. Fáilte

Céad fáilte romhaibh go léir ar ais go Gaelscoil de hÍde.  Tá súil agam gur bhain sibh go léir taitneamh as na laethanta saoire. Cuirfimid fáilte is fiche roimh ár Naíonáin Bheaga nua. Tá súil againn go mbeidh said sona sásta inár measc. Fáilte roimh Máire Nic Dhonncha a bheidh ag múineadh rang 3, Irene Ní Chathasaigh ionadaí Rang 1 agus Tomás Ó Tiarnáin, S.N.A.                        

Welcome back to all at Gaelscoil de hÍde for another school year.  We extend a ‘Céad Míle Fáilte’ to all our new Naíonáin Bheaga.  We hope that they will be very happy with us in Gaelscoil de hÍde.  We welcome Múinteoir Máire Nic Dhonncha. Máire replaces Múinteoir Sorcha who has returned to Co. Mayo and she will be teaching Rang 3. Máire is from Leitir Mór in Connamara and has been teaching for a number of years in Gaelscoil Liatroma and more recently in Scoil na gCeithre Máistrí, Áth Luain where she was teaching Rang 6.  Múinteoir Paula will be teaching rang 1 but she has taken extended maternity leave until Hallowe’en and will be replaced until then by Múinteoir Irene Ní Chathasaigh. We have a S.N.A. joining us,Tomás Ó Tiarnáin. Tomás will be working in the Rang 2 classroom on a part-time basis.

Read the rest of this entry »

Aibreán 2016

Posted 27/8/2016

1. Imeachtaí an Téarma/Dates for your diary

2/5/’16 – Scoil Dúnta: Lá Saoire Bainc
                School Closed: Bank Holiday
5/5/’16 – Lá na Seantuistí (Grandparents’ Day)
14/5/’16 – An Chéad Chomaoineach Naofa (First Holy Communion)
10/5/’16 – 20/5/’16 – Standardized Testing takes place for ranganna 1-6
23/5/’16 – 27/5/’16 – Seachtain Scoile Ghníomhaí (Active Schools’ Week) We have different activities planned for this week for all classes including yoga, gymnastics, dance, basketball, orienteering, rugby, a skipathon and we will have a number of people helping us with this)
25/5/’16 – 26/5/’16 – Féile Péile Gael Linn – Rang 6 – Leitir Móir (overnight trip)
27/5/’16 – Lá Spóirt Sports Day
1/6/’16 – Naíonáin Nua 2016/2017 ag teacht isteach 
6/6/’16 – Scoil Dúnta: Lá Saoire Bainc
                School Closed: Bank Holiday
**7/6/’16 – Scoil dúnta – lá inseirbhíse do na múinteoirí. School closed inservice day for teacher (See note 3)
9/6/’16 – Tuairiscí Scoile ag dul abhaile (End of year school reports sent out)
20/6/’16 – Turas Scoile Rang 5/6 – Shannon River Adventure, Rooskey
21/6/’16 – Turas Scoile Rang 1/2 – Turoe Pet Farm
22/6/’16 – Turas Scoile Rang 3/4 – Bay Sports, Áth Luain
24/6/’16 – Laethanta Saoire an tSamhraidh (Summer Holidays)
*** Naíonáin Bheaga and Naíonáin Mhóradate to be decided for school tour depending on weather- Adventure Play Kingdom Lough Key, Boyle

 

Read the rest of this entry »

Márta 2016

Posted 27/8/2016

1. Laethanta Saoire na Cásca

Beimid ag fáil laethanta saoire na Cásca ar an gCéadaoin, 16/3/’16 ag a 12 a chlog. Beimid ag filleadh ar scoil ar an Luan 4/4/’16.

We will be getting Easter holidays on Wednesday, 16/3/’16 at 12 o’clock. We will return to school on Monday 4/4/’16.

 

Read the rest of this entry »

Feabhra 2016

Posted 27/8/2016

1. Sos lár–téarma

Beidh an scoil dúnta ar an Déardaoin, 18/2/’15 agus an Aoine, 19/2/’15 – sos lár téarma.

The school will be closed on Thursday, 18/2/’15 and Friday, 19/2/’15 – mid-term break.

 

Read the rest of this entry »

Eanáir 2016

Posted 27/8/2016

Athbhliain faoi mhaise dhaoibh go léir / Happy New Year…


1. Clárúcháin
Má tá páiste agat gur mhaith leat a chlárú ins an Ghaelscoil do Mhéan Fómhair 2016 ba cheart duit an fhoirm chláraithe a líonadh anois agus é a sheoladh arais go dtí an scoil.
If you have a child that you would like to enrol in the Gaelscoil for September 2016 enrolment forms are now available from Stephanie.

Read the rest of this entry »

Nollaig 2015

Posted 27/8/2016

1. Laethanta Saoire na Nollag

Beidh na páistí ag fáil laethanta saoire na Nollag ar an Máirt, 22/12/'15 ag a dó dhéag a chlog. Beidh siad ag filleadh ar scoil ar an gCéadaoin, 6/1/'16 ag a naoi a chlog.

The children will be getting their Christmas holidays on Tuesday, 22/12/'15 at 12 o'clock. They will be returning to school on Wednesday, 6/1/'16 at 9 o'clock. As Wednesday 6th is the Feast of the Epiphany we hope to bring the children in middle and senior classes to Mass on that day and to have a prayer service for the children in the junior classes.

 

Read the rest of this entry »

Samhain 2015

Posted 27/8/2016

1. Seirbhís Carúl na Nollag

Beidh seirbhís carúl na Nollag don Ghaelscoil ar siúl ar an Déardaoin, 10/12/’15 i Séipéal an Chroí Naofa, Roscomáin ag a 6 a chlog.

The Christmas Carol Service for Gaelscoil de hÍde takes place on Thursday, 10/12/’15 in the Sacred Heart Church, Roscommon at 6 o’clock. It will last an hour and it will be followed by a Christmas party for all children and their families and friends in the Hyde Centre.

Read the rest of this entry »

Deireadh Fómhair 2015

Posted 15/1/2016

1. Féasta na Samhna
Ar an Aoine, 23/10/’15 beidh féasta Samhna againn. Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil gléasta ina bhfeisteas Samhna más maith leo.

On Friday, 23rd. October we will have a Hallowe’en party. Children in all classes may come dressed in their costumes for the day if they wish. Coiste na dTuistí will be organizing a cake sale on the day – More details later.

Read the rest of this entry »