Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Polasaí Itheachán Sláintiúil

(Healthy Eating Policy)

 

Réamhrá

Mar chuid de chlár O.S.P.S. bímid i gcónaí ag cur ina luí do pháistí cé chomh tábhachtach is atá sé bia sláintiúil a bheith ina mboscaí lóin. Mar chuid den chlár corpoideachais bímid ag díriú isteach ar aclaíocht choirp. Ins an gclár Eolaíochta bímid ag díriú isteach ar conas a fhásann agus a fhobraíonn an corp.

 

Aidhmeanna/Cuspóirí:

- Timpeallacht shábháilte a sholáthair do bhaill uile phobal na scoile

- Cabhrú le páistí díriú aigne, foghlaim agus leibhéil fuinnimh a fheabhsú

- Tacú le tuismitheoirí agus páistí nuair atá roghanna sláintiúla á ndéanamh acu i leith bia

- Feasacht cothaithe a fhorbairt i mbaill uile an phobail scoile

 

Tá an lón mar bhéile tábhachtach do pháistí bunscoile.  Inár scoil ithimid dhá uaire sa lá, roimh dul amach ag spraoi. Tá sé tábhachtach do pháistí go leor a ól agus mar sin ba cheart go  mbeadh buidéal uisce ag gach páiste ar scoil.

 

Treoirlínte:

1) Cuimsíonn bosca lóin sláintiúil píosa bia ón gcéad cheithre seilf de phirimid an bhia.

2) Ní cheadaítear cannaí ná gloiní ar chúiseanna sábháilteachta agus bruscair.

3) Tabharfaidh foireann na scoile dea-shampla agus dearctha tacúla d’fhonn itheachán sláintiúil a spreagadh.

4) Cuirfear treoir phraiticiúil um itheachán sláintiúil ar fáil do chách, lena n‑áirítear faisnéis faoin bpirimid bhia.

5) Is gá do gach ball foirne, tuismitheoir agus dalta na treoirlínte a sholáthraíonn an scoil a leanúint má tharlaíonn go     bhfuil baol sláinte ann d’éinne de thoradh ailléirgí bia. 

 

Moltaí faoi bhianna oiriúnacha:

- Torthaí agus Glasraí

- Ceapairí

- Crackers flapóga, iógart, fromage frais agus craicir. 

- Pasta

- saileád

Deochanna

- Bainne, Uisce, Scuais, Deochanna iógairt 

 

Ní cheadaítear na bianna seo a leanas i mboscaí lóin scoile:

Criospaí, Deochanna Súilíneacha, Milseáin, Guma Coganta, Taoschnónna, Borróga, Cácaí, Barraí Seacláide, Bianna Seacláid-chlúdaithe, Barraí/catóirí/scamhairí torthaí, Barraí Gránacha (gach cineál) Cistí.

 

Leagan Béarla

As part of the Social, Personal and Health Education  (S.P.H.E.) Programme we encourage the children to become more aware of the need for healthy food in their lunch boxes. In addition, the Physical Education programme supports the physical development and fitness of the children. The Science curriculum also looks at the development of the body and deepens the children’s understanding of how the body grows and develops.

 

Aims of this policy:

- To promote the personal development and well-being of the child.

- To promote the health of the child and provide a foundation for healthy living in all its aspects.

- To enable the child to appreciate the importance of good nutrition for growing and developing and          staying healthy.

- To enable the child to accept some personal responsibility for making wise food choices and adopting      a healthy balanced diet.

Lunch is an important meal for school going children. It should provide one third of their recommended daily allowance of nutrients without being high in fat, sugar or salt.  It should also provide dietary fibre (roughage).

In our school the children eat twice a day, before going out to play. To ensure good concentration it is important for children to drink lots of water, so please encourage your child to bring a bottle of water.

 

The Healthy Lunch Guidelines

1) Healthy lunches are encouraged and fizzy drinks, sweets, bars, chocolate (including any chocolate related                   products) and crisps will be actively discouraged.

2) A healthy lunchbox includes a piece of food from each of the bottom four shelves of the food pyramid.

3) Cans and glasses are not allowed for safety and litter reasons. Healthier choices for drinks include water, milk and     unsweetened juices.

4) Foods which have wrappers are to be kept to a minimum. ALL food wrappings must be brought home and we             encourage the use of lunchboxes and reusable bottles for drinks.

5) If a child is seen with foods or drinks that are not allowed according to our school policy they will be removed           from the child in question and returned at 2:40 p.m. along with a note to be signed by parents/guardian. This note       is to be returned to the school the following day.

6) Hot drinks such as soup are allowed from Rang 4 upwards

7) A copy of the food pyramid will be displayed in every classroom and in the staff room and will be referred to by         teachers

8) Teachers and other school staff members will provide positive modelling to encourage healthy eating.

9) Prizes given out as rewards for good behaviour etc. will not be food related.

10) Children will be given lessons on healthy eating throughout the year.

 

What could be in a healthy lunch?

- Sandwiches or rolls with cheese, meat or other fillings.

- Pitta bread, crackers

- Fruit and Vegetables (peeled/washed and chopped for small children)

- Raisins

- Pasta

- Salad

- Yoghurt (easy to open)

What drinks could we include in a healthy lunch? 

- Water

- Fruit juices

- Diluted drinks

- Milk

- Actimel

- Smoothies

 

Foods actively discouraged are:

- Crisps, salted nuts

- Chocolate, sweets, lollipops or jellies

- Chewing gum

- Cake, biscuits, pastries or doughnuts

- Chocolate spread

- Fizzy drinks

- Nuts as they are a choking hazard and a number of children are allergic (hazelnut yogurt is included        here)

- Flavoured milk

Cereal bars (as many contain nut traces) and fruit winders