Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Úsáid Fóin Soghluaiste

(Mobile phone use)

 

 

Níl cead ag páistí Ghaelscoil de hÍde fón soghluaiste a bheith ar siúl acu ar scoil ná ag aon gníomhaíochtaí a bhaineann leis an scoil. Má tá aon pháiste ag iarraidh dul i dteangmháil le tuiste le linn am scoile beidh cead acu an fón scoile a úsáid.  Má bhíonn fón ar siúl ag páiste ar scoil baintear an fón sin ón bpáiste agus cóiméadtar an fón san oifig ar feadh seachtaine.  Beidh ar a tuiste é a bhailiú ón oifig ansin.

 

Gaelscoil de hÍde prohibits the use of mobile phones by pupils at school and at school – related events.  Should a pupil need to contact a parent during school  hours or a parent need to contact a child the school phone may be used.  Should a pupil be found with a mobile phone switched on the phone will be confiscated and kept by the principal in the school safe for one week.  After one week it may be collected by a parent from the principal.