Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Gearán ó Thuiste

(Complaints)

 

Réamhrá

Cuireadh an polasaí seo le chéile le linn lá inseirbhíse ar an 31/5/’04. Bhí foireann teagaisc na scoile i láthair.

 

Réasúnaíocht

Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag múinteoirí agus ag tuistí cad iad na céimeanna a thógann siad má tá gearán.

 

Aidhmeanna

Ba mhaith linn go mbeidh a fhios ag tuistí na céimeanna cearta le leanúint má tá gearán acu.

 

Treoirlínte

Céim 1: Má tá fadhb ba cheart don tuiste dul chuig an múinteoir i dtosach, agus cruinniú a lorg, chun an             scéal a phlé  agus iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach. 

Céim 2: Muna dtagann siad ar réiteach ba cheart ansin don tuiste dul chuig an bpríomhoide agus                         iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach.

Céim 3: Má tá fadhb fós ba cheart don tuiste dul chuig cathaoirleach an Bord Bainistíochta agus an scéal             a phlé leis nó leí.

Céim 4: Ba cheart don tuiste an gearán a chur i scríbhinn chuig cathaoirleach an Bord Bainistíochta. Ba               cheart don cathaoirleach labhairt leis an múinteoir agus iarracht a dhéanamh réiteach.

Céim 5: Eagrófar cruinniú leis an bpríomhoide, an múinteoir ranga agus an tuiste.

Céim 6: Má tá fadhb fós ann cuirtear tuairisc chuig an mBord.  Má cheapann an bord go bhfuil fadhb                   ann déanfaidh siad fiosrúcháin. Beidh seans ag an múinteoir tuairisc scríofa a chur chuig an                     mBord chun a scéal a mhíniú agus chun caint leis an mBord.

Céim 7: Nuair atá an fiosrachán go léir déanta tiocfaidh an bord ar cinneadh agus cuirfidh said é i                        scríbhinn chuig an múinteoir agus an tuiste taobh istigh de 5 lá i ndiaidh an cruinniú. 

 

Feidhmeanna agus Freagracht

Má thagann aon tuiste le gearán déarfaimid leo go bhfuil céimeanna ann go gcaithfidh siad leanúint.

 

Fráma Ama maidir le cur i bhFeidhm

Cuireadh an polasaí seo i bhfeidhm ón gcéad lá de mhí Mhean Fómhair 2004.

 

Athbhreithniú

Déanaimid, le cabhair ón mBord Bainistíochta, athbhreithniú ar an bpolasaí seo go rialta.

 

 

Leagan Béarla

Introduction

This policy was formulated during an inservice day on 31/5/’04. It was discussed at the June ’04 Board of Management meeting. It follows the Complaint procedure agreed by the teacher unions and school management bodies.

 

Reasoning

It is important to have a complaints policy to afford parents an opportunity to express their opinions and grievance through the framework of a defined procedure.

 

Guidelines

Stage 1: A parent / guardian who wishes to make a complaint should approach the class teacher with a                 view to resolving the complaint.

Stage 2: Where a parent / guardian is unable to resolve the complaint with the class teacher s/he should             approach the principal with a view to resolving it.

Stage 3: If the complaint is still unresolved the parent / guardian should raise the matter with the                       Chairperson of the Board of Management with a view to resolving it.

Stage 4: If the complaint is still unresolved and the parent /guardian wishes to pursue the matter further             she/he should lodge the complaint in writing with the Chairperson of the Board of Management.             The Chairperson should bring the precise nature of the written complaint to the notice of the                  teacher and seek to resolve the matter between the parties.

Stage 5: If the complaint is not resolved informally, the Chairperson should, supply the teacher with a                 copy of the written complaint and arrange a meeting with the teacher and, where applicable, the             Principal with a view to resolving the complaint.

Stage 6: If the complaint is still not resolved, the Chairperson should make a formal report to the board.

             If the board considers that the complaint is not substantiated, the teacher and the complainant                should be so informed.

If the board considers that the complaint is substantiated or that it warrants further investigation, it should proceed as follows:

- The teacher should be informed that the investigation is proceeding to the next stage.
- The teacher should be supplied with a copy of any written evidence in support of the    complaint.
- The teacher should be requested to supply a written statement to the board in response to    the complaint.
- The teacher should be afforded an opportunity to make a presentation of his/her case to    the board.

Stage 7: When the board has completed its investigation, the Chairperson should convey the decision of               the board in writing to the teacher and the complainant within five days of the meeting of the                 board. The decision of the board shall be final.

 

Roles and Responsibilities

It is the responsibility of all involved in the school community to follow the guidelines outlined in this policy.

 

Timeframe for Implementation

This policy will be implemented from the 1st of September 2004.

 

Review

This policy will be reviewed on a regular basis.