Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Meastúcháin  

1. Réamhráiteas

Cuireadh an plean seo le chéile le linn lá inseirbhíse, 27/1/’06. Rinneadh athbhreithniú air i mí Eanair 2014. Bhí na múinteoirí go léir i láthair. Cuireadh an polasaí le chéile ionas go dtuigfidh na múinteoirí an córas atá sa scoil i leith meastúcháin.

 

2. Aidhmeanna

‘Sé na haidhmeanna a bhaineann leis an meastúcháin ná:

  1. Dul chun cinn na páistí a mheas
  2. Páistí a roghnú don mhúinteoireacht feabhais
  3. Cabhrú leis na múinteoirí pleananna a chur le chéile do pháistí aonair agus don rang.
  4. Ábaltacht na páistí a aimsiú

 

3. Ábhar an Phlean

A. Meastúcháin Caighdeánaithe

         Rang: Naíonáin Shóisearacha

              (i) B.I.A.P. (páistí a cheapann an múinteoir atá deacrachtaí acu)

                 Cathain: Deireadh Téarma 2

              (ii) Jolly Phonics Reading Assessment 1

               Cathain: Mí Bealtaine 

 

        Rang:  Naíonáin Shinsearacha

               (i) M.I.S.T.

                   CathainTús Téarma 2

              (ii) Jolly Phonics Reading Assessment 2

                    Cathain: Mí Bealtaine

              (iii) Reading tricky words red/yellow/green and blue lists

                    Cathain: Mí Bealtaine

 

        Rang: Rang 1

                (i) Sigma T

                (ii) DPRT

                (iii) DPST

                (iv) Triail Droim Conrach(Gaeilge)         

                   Cathain: Mí Bealtaine

               (v) Dolch List (ag aithint na céad 100 focal)

                   Cathain: Deireadh Téarma 1

               (vi) Spelling Jolly Phonics tricky words red/yellow/green and blue lists

                    Cathain: Mí Bealtaine

 

        Rang: Rang 2

                (i) Sigma T

                (ii) DPRT  

                (iii) DPST

                (iv) Triail Droim Conrach (Gaeilge)

                (v) E.H.F.W. spelling check up

                (vi) Verbal and Non-verbal reasoning       

                    Cathain: Mí Bealtaine

                (vii) Dolch List (ag aithint an dara grúpa de 120 focal)

                    Cathain: Deireadh mí Bealtaine

 

        Rang: Rang 3/4/5/6

                (i) Sigma T

                (ii) DPRT

                (iii) DPST

                (iv) Triail Droim Conrach (Gaeilge)

                (v) H.F.W. spelling check up       

                    Cathain:  Deireadh mí Bealtaine

 

        Rang: Rang 4

                (i) Verbal and Non-verbal reasoning GL Assessment

                    Cathain: Mí Bealtaine

 

B. Meastúcháin diagnóiseach:

Beidh an múinteoir tacaíocht foghlama i gceannas ar an meastúcháin diagnóiseach. Tá níos mó eolais faoi seo sa pholasaí Oideachas Speisialta.  Seo leanas na scrúdaithe diagnóiseach atá againn sa scoil:

 

C. Scrúduithe a dhearann an múinteoir ranga:

Déanann gach múinteoir scrúdú ar obair ranga agus cóimeadann siad na torthaí sa seomra ranga.

 

D. Meastúcháin Neamhfhoirmiúil 

Beidh an múinteoir ranga ag faire do fadhbanna ina rang agus má thógann siad  aon rud faoi deara labhróidh sé/sí leis an bpríomhoide agus leis an múinteoirtacaíocht foghlama.

 

4. Torthaí na Scrúdaithe

Cóiméadtar na torthaí de na scrúdaithe caighdeánaithe ins an oifig. Tá torthaí na caighdeánaithe le fáil ag aon tuiste a lorgaíonn iad. Bíonn an scór caighdeánaithe a fhaigheann na páistí ins an Sigma T, Triail Ghaeilge agus DPRT scríofa síos ins an tuairisc scoile ag deireadh nab liana.

Tá torthaí de scrúdaithe ranga cóiméadaithe ins na seomraí ranga.

5. Cur i bhfeidhm

Beidh an polasaí seo curtha i bhfeidhm ó mhí Mhéan Fómhair 2006.

6. Athbhreithniú

Beidh athbhreithniú déanta ar an bpolasaí seo gach dara bhliain agus aon am atá aon mhúinteoir ag iarraidh aon ghné de a phlé.

7. Daingniú

Bhí an polasaí seo daingnithe ag an mBord Bainistíochta ag cruinniú i Márta 2006