Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Tinreamh

(Attendance)

 

Réamhrá

Cuireadh an polasaí seo le chéile le linn lá inseirbhíse ar an 31/5/’04. Bhí foireann teagaisc na scoile i láthair.

 

Réasúnaíocht

De réir an Acht Oideachais, 2000 caithfidh polasaí tinrimh a bheith ag gach scoil.

 

Aidhmeanna

Tá súil againn go mbeidh tinreamh maith sa scoil agus go mbeidh na páistí ar scoil in am.

Tá súil againn go mbeidh dearcadh dearfach ag na páistí agus go dtuigfidh na tuistí an tábhacht a bhaineann le scéal a chur chuig an scoil má tá a bpáiste as láthair.

 

Treoirlínte

Tá múinteoir i gceannas ar na leabhar rollaí agus roimh 10 a chlog cuirtear in iúl don mhúinteoir sin cé atá as láthair i ngach seomra ranga. Tá an leabhar rolla agus leabhar tinrimh le fáil san oifig. Bíonn sé scríofa sa thuairisc scoile, ag deireadh na bliana, faoi thinreamh gach páiste. Seo leanas na treoirlínte a leanfaimid:

 

            sármhaith – as láthair 2 lá nó níos lú

            an-mhaith -  as láthair 3 – 5 lá

            maith – as láthair 6 – 10 lá

            cuíosach – as láthair níos mó ná 10 lá

 

Ag deireadh na bliana tabharfaimid duais do aon pháiste a bhí ar scoil gach lá don bhliain.

Caithfidh tuistí fios a chur chuig an scoil má tá a bpáiste as láthair. Tá sé seo scríofa i gcód smachta na scoile agus beidh sé scríofa i nuachtlitir ag tús gach téarma ionas nach ndéanfaidh siad dearmad.  Aon pháiste a athraíonn ó scoil eile iarraimid i gcóir cuntas ar a dtinreamh sa scoil eile. Mar an gcéanna tabharfaimid cuntas ar aon pháiste a fhágann an Ghaelscoil.

 

Tá sé de dhualgas ag an scoil dul i dteangmháil leis an National Educational Welfare Board má tá páiste as láthair níos mó ná 20 lá sa bhliain. Beidh sé seo curtha i iúl do na tuistí ag tús gach scoilbhliain.

 

Feidhmeanna agus Freagracht

Tá sé de dhualgas ag gach mhúinteoir a chinntiú go bhfuil scéal faighte ag an scoil faoi aon pháiste atá as láthair. Rachaidh an príomhoide i dteangmháil leis an National Educational Welfare Board más gá.

 

Fráma Ama maidir le cur i bhFeidhm

Cuireadh an polasaí seo i bhfeidhm ón gcéad lá de mhí Mhean Fómhair 2004.

 

Athbhreithniú

Déanaimid, le cabhair ón mBord Bainistíochta, athbhreithniú ar an bpolasaí seo gach dara bhliain.