Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

 Fáilte go Gaelscoil de hÍde, Roscomáin

 

 

 

 

Is gnáth-bhunscoil í Gaelscoil de hÍde, Roscomáin, a bhunaíodh sa bhliain 2000 agus a fheidhmíonn faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais. Is í an Ghaeilge an teanga teagaisc sa scoil agus an teanga cumarsáide idir na múinteoirí, na páistí agus an Bord Bainistíochta.

 

Gaelscoil de hÍde, Roscomáin, was founded in 2000 and it operates under the rules and regulations of the Department of Education and Science. Irish is the medium of teaching in the school and it is also the means of communication between the teachers, children and Board of Management.

 

Tá an scoil ag fás agus ag forbairt. I láthair na huaire, tá 178 páistí sa scoil le 10 múinteoirí buan, agus 2 rúnaí. Feicfidh tú sa suíomh seo obair na bpáistí trí théacs, pictiúr, fuaim agus físeáin.

 

Ceolchoirmeacha na Nollag

Bhí trí oíche den scoth againn le haghaidh Ceolcoirmeacha na Nollag. Ar an Máirt, 13ú de mhí na Nollag, rinne Rang 3 "Charlie agus an Monarchan Seacláide" agus rinne Rang 5/6 "Scéal na Nollag". Chomh maith leis sin, sheinn an grúpa ceoil meascán de thiúin agus faoi stiúir Múinteoir Éanna, chan na ranganna go léir meascán d'amhrán. Ar an gCéadaoin, chuir Naíonáin Bheaga "Na Trí Mhuicín" ar stáiste, chuir Naíonáin Mhóra "Gilín Sneachta agus na Seacht Leipreacháin" ar stáitse agus rinne Rang 2 "An Fathach Santach" agus chan na ranganna go léir carúil na Nollag ag an deireadh.  Ar an oíche dheireannach ar an Déardaoin, chuir Rang 1 "Ceardlann Daidí na Nollag" ós ár gcomhair agus chuir Rang 4 "Annie" ar an stáitse. Thug an grúpa ceoil agus damhsóirí Gaelacha Mary Dolan taispeántas dúinn freisin.

Bhí na páistí go léir go hiontach agus táimid go léir bródúil as an méid oibre agus iarrachta a chuir siad isteach. Maith sibh! Míle buíochas do ghach duine a chabhraigh linn leis an trí oíche a eagrú go háirithe Coiste na dTuistí agus tuistí Rang 2 agus Rang 4.

 

We had 3 great nights of Christmas Concerts in December. On Tuesday the 13th, Rang 3 performed "Charlie and the Chocolate Factory" and Rang 6 did "The Story of Christmas". As well as that, the music group played a variety of tunes and under the direction of múinteoir Éanna, all of the classes sang a variety of well known family film and Christmas songs. On Wednesday, Naíonáin Bheaga put "The Three Little Pigs" on stage, Naíonáin Mhóra performed "Snow White and the Seven Dwarves" , Rang 2 did "The Greedy Giant" and all 3 classes sang Christmas carols at the end. On the last night, Thursday, Rang 1 performed "Santa Claus' Workshop" and Rang 4 did "Annie". The grúpa ceoil and Mary Dolan's Irish dancers also performed on the night.

All of the children were brilliant and we are very proud of the amount of work and effort they put in. Maith sibh! Thanks to everyone who helped to co-ordinate the nights especially Coiste na dTuistí and parents of children in Rang 2 and Rang 4.

 

               ♦ Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí